nieuws

‘Kredietcrisis biedt kansen voor coassurantiemarkt’

Archief

Volgens voorzitter Rolf van der Wal van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) zal de wereldwijde kredietcrisis geenszins aan de deuren van verzekeraars voorbijgaan, maar biedt deze voor de coassurantiemarkt juist extra kansen.

Veel verzekeraars hebben volgens Van der Wal zeer indringend te maken met schades op het gebied van E & O (errors & omissions) en bestuurdersaansprakelijkheid. Verder kunnen ze "hevig worden getroffen door de recente koersdalingen, sterk afnemende beleggingsopbrengsten, alsmede een toenemende afkeer van investeerders voor de gehele financiële dienstverleningsindustrie". Met name voor de makelaars in assurantiën ziet hij de toekomst juist zonnig in. Enerzijds omdat de interesse in risicospreiding sterk zal toenemen en anderzijds vanwege het gegeven dat in economisch moeilijke tijden de 'risk-appetite' bij veel verzekeraars afneemt. "Hierdoor zal het belang van onze coassurantiemarkt aanmerkelijk kunnen toenemen."

Reageer op dit artikel