nieuws

In 2007 verhaalsopbrengsten zorgverzekeraars fors gedaald

Archief

De verhaalsopbrengsten van zorgverzekeraars zijn in 2007 zeer sterk teruggelopen. Het totaal is gedaald tot _ 34,0 mln, waar dat in 2005 nog bijna _ 45,5 mln beliep. "Het lijkt dat zorgverzekeraars nog slechts oog hebben voor de kosten, maar niet voor de opbrengsten", stelt Iris Meijer-Hilhorst van Lourens Munneke Advocaten in Alphen aan den Rijn.

 

In veel gevallen kan de ziektekostenverzekeraar de gemaakte kosten van verzorging en verpleging die veroorzaakt zijn door ongevallen of medische fouten verhalen. Recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving hebben het er voor regres zoekende verzekeraars wél moelijker op gemaakt. Iris Meijer: "Met de komst van het nieuwe verzekeringsrecht is de kring van aansprakelijke partijen waarop de zorgverzekeraar geen regres meer kan uitoefenen verder uitgebreid. Dit is bijzonder nadelig voor de verhaalsopbrengsten, terwijl de voordelen – anders dan voor de aansprakelijke partijen – niet zonder meer overtuigend zijn. De wijziging is echter zonder al te veel protest doorgevoerd."

 

Geen ‘directe actie’

Ook overigens is het zorgverzekeraars niet makkelijker gemaakt als het gaat om regres. "De directe actie uit 7:954 BW geldt op grond van lid 7 niet voor regresnemers", aldus Meijer. "Onduidelijk is waarom daarvoor is gekozen. Het levert wel problemen op, met name ook ten aanzien van verjaring. Men dient zich te wenden tot de schadeveroorzaker zelf, die er op zijn beurt voor dient te waken dat hij zijn aanspraken ten opzichte van zijn aansprakelijkheidverzekering niet laat verjaren (driejaarstermijn)."

 

  &nbspJuist omdat zorgverzekeraars vaak in een laat stadium bekend raken met eventuele verhaalsmogelijkheden kunnen regresacties hierop stranden. "In het verkeersrecht is dat anders (art. 6 WAM). Ook de voordelen voor deze keuze in het nieuwe verzekeringsrecht zijn niet zonder meer helder."

 

Niet de enige verklaring

"Toch laten de drastisch teruggelopen verhaalsopbrengsten zich niet alleen door factoren als bovengenoemd verklaren", stelt Meijer . Uit de cijfers van 2007 blijkt dat de zorgverzekeraars die hun verhaalsmogelijkheden hebben geoptimaliseerd nog altijd een opbrengst van _ 4 à _ 5 per verzekerde kunnen behalen. Het merendeel van de zorgverzekers behaalt echter nog niet de helft daarvan. "Daaruit blijkt dat men eenvoudigweg te weinig aandacht aan dit onderwerp besteedt. Zeker in deze moeilijke tijden is dat natuurlijk doodzonde."

 

de helft van wat mogelijk is."

Reageer op dit artikel