nieuws

Fortis: geen ongepast voordeel uit rol staat

Archief

Fortis Verzekeringen Nederland zegt in een officiële verklaring geen ongepast voordeel te zullen halen uit het tijdelijke aandeelhouderschap van de Staat der Nederlanden. Zo’n verklaring geldt ook voor de bankbedrijven en zou voorts van ING en Aegon te verwachten zijn.

Het verzekeringsbedrijf van Fortis belooft zich in de media en in contacten met derden niet laten voorstaan op de positie van de staat als aandeelhouder, "impliciet noch expliciet". Tevens zal het beleid er niet op gericht zijn om marktaandeel te vergroten door gebruik te maken van de tijdelijke status van de overheid. Fortis Verzekeringen Nederland zegt erop toe te zien dat dochtermaatschappijen en medewerkers deze uitgangspunten toepassen. "Aldus zullen ook intermediairs worden geïnstrueerd."
Toch maakt de verzekeraar nog een voorbehoud. "Fortis moet de concurrentie kunnen aangaan en behoudt zich het recht voor deze verklaring in overleg met de Staat de Nederlanden aan te passen als ingrijpende veranderingen daartoe aanleiding geven."

Reageer op dit artikel