nieuws

Fortis: geen marktaandeel vergroten met steun overheid

Archief

Fortis Verzekeringen Nederland zegt in een officiële verklaring geen ongepast voordeel te gaan halen uit het tijdelijke aandeelhouderschap van de Staat der Nederlanden.

 

Zo’n verklaring geldt ook voor de bankbedrijven van Fortis en ABN Amro. Zij willen in de periode waarin de overheid tijdelijk eigenaar is van de bankverzekeraar oneigenlijke concurrentie voorkomen.

 

  &nbspHet verzekeringsbedrijf van Fortis belooft zich "in de media en in contacten met derden niet laten voorstaan op de positie van de staat als aandeelhouder, impliciet noch expliciet". Tevens zal het beleid er niet op gericht zijn om marktaandeel te vergroten door gebruik te maken van de tijdelijke status van de overheid. Fortis Verzekeringen Nederland zegt erop toe te zien dat dochtermaatschappijen en medewerkers deze uitgangspunten toepassen. "Aldus zullen ook intermediairs worden geïnstrueerd."

 

  &nbspToch maakt de verzekeraar nog een voorbehoud. "Fortis moet de concurrentie kunnen aangaan en behoudt zich het recht voor deze verklaring in overleg met de Staat de Nederlanden aan te passen als ingrijpende veranderingen daartoe aanleiding geven." Aegon beperkt zich tot de belofte geen reclame te gaan maken met het feit dat de overheid financiële steun biedt; ING heeft zich hierover nog niet uitgelaten.

 

Reageer op dit artikel