nieuws

Bos zet streep door bonusprovisies

Archief

Per 1 januari geldt een algeheel verbod op bonusprovisie. Dat verbod zou eerst alleen gelden voor omzetgerelateerde bonussen, maar is nu door minister Bos (Financiën) uitgebreid. Daarnaast is van een eventueel terugdraaien van de balansregel (maximaal 50% afsluitprovisie) voor complexe producten geen sprake. Bos is Roomser dan de paus, vindt het intermediair.

 

Bos sprak vorige week in het overleg met de Tweede Kamer zijn veto niet alleen uit over omzetgerelateerde bonussen, maar ook over alle kwaliteitsbonussen. "In de Kamer is een duidelijke meerderheid voor deze maatregel", zei Bos. Dat bleek ook al uit de reacties van de Kamerleden tijdens de commissievergadering die bijna zonder uitzondering voor een totaalverbod op bonusprovisies waren. "Wij hebben nog bekeken of er situaties denkbaar waren dat bonusprovisies de kwaliteit van het advies verbeterden, maar die konden wij niet bedenken", aldus Bos.

 

Balansregel

Verder bleek dat Bos onverkort vasthoudt aan zijn marsroute naar de door de branche verafschuwde balansregel van 50-50. Wel wordt de huidige balansregel van 70-30 nog een jaar langer gehandhaafd, maar de minister voelde niets voor een evaluatie in 2010 om te kijken of de balans eventueel van tafel kan vanwege de lastenverzwaring voor de branche. Dat idee hadden intermediairorganisaties afgeleid uit eerdere berichten van Bos.

 

  &nbsp"Al deze maatregelen zijn bedoeld om mis-selling tegen te gaan, maar met de maatregelen op het gebied van provisietransparantie en het verbod op bonusprovisie is de aanscherping van de balansregel naar onze mening overbodig geworden", meent NVA-directeur Niels Mourits. Bos gaat door vast te houden aan de balansregel zelfs verder dan de Europese Mifid-regels en is nu duidelijk bezig met goldplating van zijn regelgeving en is in die zin roomser dan de paus, vond de bij het debat aanwezige delegatie van de standsorganisaties en serviceproviders.

 

Rol serviceproviders

Bos gaf duidelijk aan bij het verbod op bonusprovisies geen onderscheid te willen maken tussen het gewone intermediair en de serviceprovider. Hij kreeg daarbij enkele Kamerleden, zoals Frans Weekers (VVD), tegenover zich die zich zorgen maakten over de toekomst van sommige serviceproviders nu een belangrijk deel van hun extra verdiensten wegvalt. "De reden om de serviceproviders ook onder de regel te laten vallen is dat je door dit niet te doen een niet controleerbaar en niet transparant stuk in de keten creëert en dat is nu juist niet de bedoeling. Dit soort lekken willen we dichtschroeien."

 

  &nbspDe vrees voor de teloorgang van dit segment deelde de minister niet. "Saneren we hiermee nu serviceproviders uit het proces?", wilde Elly Blanksma (CDA) weten. "Zij mogen gewoon provisie blijven ontvangen van de verzekeraars en worden daarnaast ook nog betaald door tussenpersonen. Bovendien kunnen ze extra diensten aanbieden en eventueel zelfs de provisie verhogen." Een opmerking van PVV’er Van Dijk dat dit een ongewenste bijwerking zou zijn, werd door Bos terzijde geschoven.

 

Provisie en fee

Het uitgangspunt is dat provisie of beloning nooit hoger mag zijn dan noodzakelijk is voor de kwaliteit van het advies. Differentiatie in de hoogte ervan is wel geoorloofd, aldus Bos. De minister toonde zich dan ook absoluut geen tegenstander van provisie in het algemeen. "De vraag is ook of een uurtarief een product goedkoper maakt. Als je transparantie goed regelt, kun je het wel aan de consument overlaten om te kiezen tussen provisie en een uurtarief."

 

Dienstverleningsdocument

Over het dienstverleningsdocument dat financieel dienstverleners vanaf 1 juli moeten gaan invoeren, zei Bos dat hij de eis heeft laten vallen dat de consument dit document moet ondertekenen. "Het dienstverleningsdocument is slechts informatievoorziening in de precontractuele fase", vindt Bos. "Het is daarmee een overeenkomst noch een contract." Wel zal de AFM met regels komen ten aanzien van het dienstverleningsdocument, kondigde de minister aan.

 

Pensioen en uitvaart

Op de vraag of pensioen- en uitvaartverzekeringen niet ook onder de nieuwe regels zouden moeten vallen, liet Bos weten dat voor pensioenen dezelfde regelgeving op de rol staat, maar dat uitvaartverzekeringen niet vergelijkbaar complex zijn. Op de mogelijkheid bonussen voor deze producten te verbieden, zegde Bos toe later terug te komen.

 

en is in die zin roomser dan de paus."

Reageer op dit artikel