nieuws

Belangenclubs: ‘Sporen voorstellen wel met Mifid?’

Archief

De standsorganisaties NBVA, NVA en VvHN vragen zich in een reactie op het afschaffen van de bonusprovisies af of de balansvoorstellen van de minister wel toegestaan zijn in het kader van Mifid.

 

De organisaties zijn zeer teleurgesteld over het feit dat Bos onverkort vasthoudt aan een balansregel (afsluit- versus doorloopprovisie) van 50-50. Zij hebben een vraag over eventuele strijdigheid van de balansvoorstellen met de Mifid-regels neergelegd bij het ministerie van Financiën. NBVA, NVA en VvHN zijn ook ontstemd over het feit dat Bos het totaalverbod op bonusprovisies uit het pakket harmonisatievoorstellen heeft gelicht. Zij willen onderzoeken in hoeverre de minister bevoegd is deze maatregel te wijzigen en gaan kijken of zij dit op juridische gronden kunnen aanvechten.

 

Reageer op dit artikel