nieuws

Allianz snijdt in kosten om te investeren in groei

Archief

Allianz Nederland is begonnen aan een grootscheepse organisatiewijziging in het kader van het strategische groeiplan ‘Allianz 2012’. Het concern wil kosten gaan besparen om daarmee te kunnen investeren in groei, al dan niet door overname. De consequenties voor personeel, vestigingen en labels zijn nog niet duidelijk.

Allianz snijdt in kosten om te investeren in groei

Het concern wil de organisatie de komende drie jaar voorbereiden op verdere groei. "Daarvoor zijn ook investeringen nodig en we begrijpen, zeker in deze tijd, dat we die investeringen zelf zullen moeten verdienen", stelt Allianz Nederland. Synergie- en efficiëntieverbeteringen moeten voor investeringsruimte en daarmee voor autonome groei zorgen. Een overname sluit Allianz echter niet uit: "Vanzelfsprekend kijken we continu om ons heen om te bepalen waar mogelijkheden van organische of anorganische groei zich voordoen." De klantbehoefte staat centraal in de operatie, waarin de ontwikkeling van het concept 'Pension Lines' voor het mkb het meest concreet is.
Volgens de directie zal de reorganisatie eerder tot een uitbreiding dan tot een inkrimping van het personeelsbestand leiden. "Als we kijken naar onze plannen voor verdere groei, ligt het meer voor de hand dat er in 2012 meer mensen bij ons werken dan nu het geval is."

Reageer op dit artikel