nieuws

Allianz snijdt in kosten om te investeren in groei

Archief

Allianz Nederland is begonnen aan een grootscheepse organisatiewijziging in het kader van het strategische groeiplan ‘Allianz 2012’. Het concern wil kosten gaan besparen om daarmee te kunnen investeren in groei, al dan niet door overname. De personele consequenties zijn nog niet duidelijk.

 

Het tiende concern van ons land (marktaandeel 1,9%) wil de organisatie met ‘Allianz 2012’ voorbereiden op verdere groei. "Daarvoor zijn ook investeringen nodig en we begrijpen, zeker in deze tijd, dat we die investeringen zelf zullen moeten verdienen", stelt Allianz Nederland. Synergie- en efficiëntieverbeteringen moeten voor investeringsruimte en daarmee voor autonome groei zorgen. Een overname sluit Allianz echter niet uit. "Vanzelfsprekend kijken we continu om ons heen om te bepalen waar mogelijkheden van organische of anorganische groei zich voordoen."

 

Klantfocus

Rode draad in het veranderingstraject is het wereldwijde Allianz-programma Customer Focus Initiative, waarbij medewerkers bij elk klantcontact moeten afvragen hoe zij dat zelf als klant zouden hebben ervaren. "We zien dat deze methode zijn vruchten begint af te werpen. De afgelopen drie jaar is de waardering van onze dienstverlening door intermediair en makelaars gestaag gestegen."

 

  &nbspDe aandacht wordt gericht op "die producten waar onze klanten écht behoefte aan hebben". Welke dat precies zijn, is nog niet duidelijk. Wel heeft Allianz een blijvende prominente rol voor het intermediair in gedachten, al wordt ook energie gestoken in internetlabel Allsecur. "We zullen daar in 2009 met kleine productuitbreidingen komen, maar blijven ons sterk focussen op auto."

 

  &nbspHet meest concreet is de ontwikkeling van het concept ‘Pension Lines’ voor het mkb. "Wij hebben gemerkt dat er een duidelijke behoefte was aan een andere manier van pensioenadvies en uitvoering." Ook de schadeproducten van Allianz worden op korte termijn aangepast, zodat zij beter aansluiten op de behoefte van het mkb.

 

Lees verder op pag. 2

 

Gevolgen

Wat het project voor personele consequenties heeft, is nog niet duidelijk. "Het zal zeker zo zijn dat synergie- en efficiëntieverbeteringen ertoe zullen leiden dat we hetzelfde werk met minder mensen kunnen doen. Als we echter kijken naar onze plannen voor verdere groei, ligt het meer voor de hand dat er in 2012 meer mensen bij ons werken dan nu het geval is." Ook het merkenbeleid is nog niet uitgekristalliseerd. "Als onze adviseurs, makelaars en polishouders het best gediend zijn via verschillende labels, zal dit zo blijven, als duidelijk wordt dat wij al deze klanten beter van dienst kunnen zijn door labels uit de markt te halen, zullen wij dit niet nalaten."

 

  &nbspEr zijn nog geen plannen om vestigingen te sluiten, maar het samenvoegen van afdelingen wordt niet uitgesloten. Zo wordt onder meer gekeken naar een intensievere samenwerking tussen de schadebehandelingsafdelingen.

 

  &nbspDe vakbonden hebben ondanks herhaald aandringen overigens nog geen uitleg gekregen. "Binnen Allianz is de OR een gewaardeerde gesprekspartner. Allianz 2012 hebben we eerst intensief met de OR besproken en we doen dat aansluitend, indien noodzakelijk, met andere belangbehartigers. Dat is volgens ons de juiste volgorde."

 

Directiewisselingen

Met de nieuwe strategie gaat een organisatiewijziging gepaard. "Die wordt gefaseerd en verantwoord doorgevoerd." Eerste concrete verandering is het toetreden tot de groepsdirectie van Eric Schneijdenberg (claims en services), Sjoerd Laarberg (distributie en marketing) en Paul Grimberg (operations en technologie). "Door Operations bedrijfsbreed onder één verantwoordelijkheid te brengen kunnen we de eerdergenoemde synergie- en efficiëntievoordelen veel sneller bereiken dan wanneer dit via verschillende bedrijfsonderdelen verloopt. Ook Sales en Marketing komt onder één verantwoordelijkheid. Hierdoor zijn wij beter instaat de klant vanuit één Allianz-perspectief te bedienen in plaats vanuit een productspecifieke invalshoek."

 

  &nbspDirectievoorzitter blijft Ron van het Hof, Dirk Schoon blijft de financiële topman. Kees Krijgsman neemt na veertig jaar dienstverband zijn prepensioen, maar blijft wel directeur, Paul Versteeg verlaat het concern na 23 jaar en Lex de Grunt gaat een andere functie vervullen bij Allianz.

 

Resultaten

In afwijking van vorige jaren heeft Allianz geen halfjaarcijfers bekendgemaakt. De verzekeraar wil wel kwijt dat net als in de rest van de markt de inkomsten uit brand-, auto- en beleggingsverzekeringen onder druk staan. Wel meldt het concern successen in de mkb- en coassurantiemarkt. Ook in pensioenen en banksparen wordt groei geboekt.

 

Reageer op dit artikel