nieuws

Aegon mikt op lagere kosten en klantbehoud

Archief

Marco Keim, topman van Aegon Nederland, wil het rendement ( return on capital ) van het bedrijf in 2012 hebben verbeterd van 10,3% tot 11,3%. Dat moet onder meer worden bereikt door kostenverlagingen, een hoger klantbehoud en meer aandacht voor het rechtstreekse kanaal.

Aegon mikt op lagere kosten en klantbehoud

Keim ontvouwde zijn plannen maandag in Londen tijdens een bijeenkomst voor investeerders. Kernpunten in de distributiestrategie van Aegon zijn de mkb-markt en het verder ontwikkelen van rechtstreekse verkoop. Aegon wil in 2012 het aandeel in de mkb-pensioenmarkt hebben vergroot van 12% naar 20%. "Daarnaast moeten we echt multichannel-verzekeraar worden", aldus Keim. "We hebben de producten en de infrastructuur, maar laten nu de helft van de particuliere schademarkt liggen."
Andere doelstellingen zijn het verhogen van de winstgevendheid, door onder meer "selectieve prijsverhoging", bijvoorbeeld in collectieve pensioenen, en het bewerkstelligen van een cultuuromslag in het bedrijf, waarbij het accent meer op klantbehoud komt te liggen.

Reageer op dit artikel