nieuws

Volmachtbedrijf VCN scoort met diensten als ASP-ondersteuning

Archief

"Wij hebben tot op heden weinig last van een krimpende markt", zegt directeur Stefan Bell van de Verzekerings Combinatie Nederland (VCN) in Nuenen. De serviceprovider zag dit jaar de omzet stijgen met _ 3 mln en het aantal medewerkers groeide naar 37. "Wij scoren vooral goed met aanvullende diensten als ASP-ondersteuning", zegt Bell.

 

  &nbspDe groeide maakte het ook noodzakelijk dat VCN zich onlangs in en geheel nieuw pand in Nuenen heeft gevestigd. Het bedrijf is vijftien jaar geleden opgezet als schadevolmachtbedrijf van de eveneens in Nuenen gevestigde Veldsink Adviesgroep. Eigenaren van de overkoepelende Veldsink Holding zijn Jeannette Bell-Veldsink en haar broer Henri. VCN bedient 160 tussenpersonen uit Zeeland, Brabant en Limburg die hoofdzakelijk tot het kleinere intermediair met minder dan tien personeelsleden behoren. "Tot vorig jaar groeide de groep sterk in ledental, maar we hebben even een pas op de plaats gemaakt om de samenwerking per tussenpersoon te intensiveren", zegt Stefan Bell die hiervoor vijf jaar werkte bij Akkermans & Partners in Tilburg en als pensioendeskundige opdrachten vervulde bij tien pensioenverzekeraars.

 

ASP-ondersteuning

  &nbspVCN verwacht dit jaar op een om-zet van _ 11 miljoen euro uit te ko-men tegen _ 8 miljoen euro in 2007. Het totale aantal polissen is 210.000 en het aantal medewer-kers: 37. Het volmachtbedrijf breidde in 2002 de dienstverlening uit met inkoop en volmachten op het terrein van hypotheken en leven en is lid van de Coöperatie van Service Providers (CVSP). Vorig jaar startte VCN met het aanbieden van ASP -ondersteuning voor de tussenpersonen, waardoor de zorg van de automatisering en administratie bij de tussenpersoon wordt weggenomen.

 

  &nbspAls dochter van de Veldsink Groep, zelf intermediairbedrijf, weten wij hoe intermediairbedrij-ven denken en werken", zegt

 

  &nbspBell. "Een aantal intermediairbe-drijven heeft het goed geregeld maar anderen hebben diverse problemen op het gebied van de financiën, personeel, automatise-ring en administratie. Wij onder-steunen en assisteren deze bedrij-ven bij deze problemen, zodat de tussenpersoon zich volledig met zijn klant bezig kan houden. Bo-vendien heeft het intermediair dat met VCN samenwerkt toegang tot vrijwel de totale markt en kan het daarbij sparren met onze medewerkers." In de komende jaren wil Bell de aangesloten intermediairbedrijven ook gaan ondersteunen op terreinen als marketing, zorg en inkomen en een adviesdatabase.

 

dezelfde straat waar ook de

Reageer op dit artikel