nieuws

Pensioenfondsen in gevarenzone

Archief

De dekkingsgraad van pensioenfondsen ABP, Zorg & Welzijn en PNO Media is in de eerste negen maanden van dit jaar in de gevarenzone beland. Als gevolg daarvan moeten de reserves worden aangesproken om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

 

De dekkingsgraad van ambtenarenfonds ABP (2,7 miljoen deelnemers) is in het derde kwartaal gedaald tot onder het vereiste minimum van 125%: door slechte beleggingsresultaten is dat cijfer gedaald van 132% naar 118%. "Wij hebben toezichthouder DNB gemeld dat de dekkingsgraad is gedaald tot onder de vereiste dekkingsgraad. Wij hebben nog steeds financiële buffers van enkele tientallen miljarden euro’s, maar dat is minder dan de Pensioenwet verlangt. Er is dus sprake van een reservetekort en niet van een dekkingstekort." ABP werkt nu aan een herstelplan, waarin moet worden aangetoond dat de vermogenspositie binnen vijftien jaar weer op peil wordt gebracht.

 

  &nbspZorg & Welzijn (voorheen PGGM, 2,1 mln deelnemers) balanceert met 126% op de grens van de minimale dekking en het kleinere PNO Media (ruim 20.000 deelnemers, geldende dekkingseis 119%) staat op 105%. "De reserves doen hun werk", zo geeft de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen een positieve draai aan de tegenvallende cijfers. "Er zit op dit moment ongeveer _ 600 mld in de kassen van de gezamenlijke pensioenfondsen. Daarvan wordt jaarlijks _ 20 mld aan uitkeringen besteed, terwijl de inkomende premies jaarlijks _ 25 mld bedragen."

 

  &nbspOver indexatie van de pensioenen beslissen de drie fondsen pas later dit jaar. Volledige indexatie lijkt een illusie: Zorg & Welzijn doet dat pas bij een dekkingsgraad van 150% en ABP hanteert een norm van 135%. PNO rept in het geheel niet van indexatie.

 

Reageer op dit artikel