nieuws

Overheid steekt drie miljard in Aegon

Archief

Aegon heeft via een uitgave van zogeheten non-voting securities   € 3 mld aan extra kapitaal verkregen van de Nederlandse overheid. “Gezien de huidige niveaus op de financiële markten en de aanhoudende onzekerheid over de financiële en economische ontwikkelingen is het verstandig om onze kapitaalbuffer te versterken tot een nog hoger niveau dan vereist voor een AA-rating.”

Overheid steekt drie miljard in Aegon

Van deze securities, vergelijkbaar met aandelen, worden er 750 miljoen door Aegon uitgegeven aan de grootste aandeelhouder, Vereniging Aegon. Die ontvangt via eenzelfde constructie het overheidsgeld. "De structuur geeft ons zekerheid zelfs als de markten nog verder verslechteren en voorkomt overkapitalisatie als de markten tot rust komen. Doordat wij de mogelijkheid hebben om de securities terug te kopen, wordt de kans op toekomstige verwatering voor houders van gewone aandelen geminimaliseerd. De eigendomsstructuur van Aegon verandert niet." De overheid krijgt twee vertegenwoordigers in de raad van commissarissen; de raad van bestuur ontvangt over 2008 geen bonus.
Aegon maakt donderdag een verlies van € 350 mln bekend over het derde kwartaal, mede als gevolg van een afboeking van € 400 mln op beleggingen. Het concern heeft een kapitaaloverschot van € 5 mld, "overeenkomend met een solvabiliteitsratio van 160% volgens de Europese richtlijn voor verzekeringsondernemingen".
Met deze maatregel is inmiddels € 13 mld verbruikt van de € 20 mld die Minister Bos (Financiën) in het kader van de kredietcrisis beschikbaar heeft gesteld om financiële bedrijven te steunen. Vorige week werd € 10 mld beschikbaar gesteld aan ING.

Reageer op dit artikel