nieuws

NLE wil krachtenbundeling keurmerkkantoren

Archief

De NLE (Nationale Letselschade Experts) wil proberen alle letselschadebureaus die over het Keurmerk Letselschade beschikken, te bundelen. Daartoe is de NLE eventueel bereid de toelatingseisen voor het lidmaatschap te versoepelen. De organisatie telt nu twaalf bureaus, die verspreid over het land gevestigd zijn.

NLE wil krachtenbundeling keurmerkkantoren

De NLE, vroeger Nationale Letsel Telefoon geheten, is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Keurmerk Letselschade, onder regie van Slachtofferhulp Nederland. In hoeverre de hogere eisen van de NLE nog gehanteerd moeten worden, heeft de NLE nog in beraad en wil zij ook graag bespreken met die bureaus die nog geen lid zijn van de NLE, maar wel het Keurmerk Letselschade hebben. Maandagavond is er een oriënterend gesprek met een aantal bureaus geweest.

Reageer op dit artikel