nieuws

‘Naïef vertrouwen in marktwerking rechtsbijstand’

Archief

De door staatssecretaris Albayrak (foto) voorgestelde bezuinigingen op gesubsidieerde rechtsbijstand getuigen van een naïef vertrouwen in marktwerking. Ruim twee miljoen mensen die rond moeten komen van een klein inkomen worden op kosten gejaagd, stelt de Orde van Advocaten.

‘Naïef vertrouwen in marktwerking rechtsbijstand’

De mensen die buiten de boot vallen, zijn dan aangewezen op een particuliere rechtsbijstandverzekering, maar volgens de Orde is de kans groot dat velen zich niet zullen verzekeren, omdat zij die lasten niet kunnen dragen. "De kosten van een levenslange verzekeringspremie bedragen ongeveer € 11.000, terwijl iemand in zijn of haar leven voor een totaalbedrag van tussen de € 917 en € 4.340 beroep doet op rechtshulp die de overheid betaalt."
De Orde stelt verder: "Verzekeringspolissen bevatten doorgaans veel bepalingen die vergoeding van rechtshulp uitsluiten. Het huidige stelsel vergoedt die rechtshulp wel. Verzekeraars kunnen er bovendien financieel belang bij hebben om zo min mogelijk werk te maken van een zaak waarmee een verzekerde aanklopt."

Reageer op dit artikel