nieuws

Medische misser

Archief

Het hoofdredactionele commentaar in AM 18 van 3 oktober ging onder de kop ‘Medische misser’ in op de schaderegelingspraktijk van medische aansprakelijkheidsverzekeraars. Lijdend voorwerp VVAA reageert.

 

"Het hoofdredactioneel commentaar van AM was onlangs gewijd aan een vermeende actie van onze organisatie om een ‘nare’ ingezonden brief over de schadebehandeling van MediRisk in te laten trekken, in ruil voor een gunstiger behandeling van de door het bureau van de schrijver behartigde letselschades. Zoiets zou (inderdaad) laakbaar zijn.

 

  &nbspLogischerwijs is het artikel voor mij aanleiding geweest om een grondig intern onderzoek in te stellen. De feiten die ik heb kunnen achterhalen zijn als volgt:

 

-AM heeft ons de ingezonden brief gestuurd met verzoek om reactie; wij hebben een reactie bij AM ingeleverd;

 

-Tegelijkertijd heeft een directielid van MediRisk contact opgenomen met een directielid van het betreffende bureau en navraag gedaan naar de oorzaak van de klachten, die nog nooit rechtstreeks bij MediRisk waren aangekaart;

 

-De directie van het bureau vond het ongepast dat zijn medewerker de pers had gezocht zonder eerst eens intern en bij MediRisk te verifiëren of zijn perceptie correct was. Aldus is door de directie van het bureau besloten dat de ingezonden brief teruggetrokken zou worden;

 

-De directies van MediRisk en het bureau hebben afgesproken een dezer weken bijeen te komen en te bespreken wat de concrete ervaringen zijn. De directie van het bureau heeft naar aanleiding van het hoofdredactioneel commentaar aan ons bevestigd dat er op geen enkele wijze druk is uitgeoefend en/of impliciete of expliciete ‘ruilvoorstellen’, als gesuggereerd door de hoofdredacteur, zijn gedaan.

 

Ik sta altijd open voor nieuwe feiten, maar zolang de hoofdredacteur zijn onheuse claim niet kan of wil substantiëren, permitteer ik mij zijn commentaar als (zelfs: journalistiek) incorrect te beschouwen."

 

Naschrift

"De reactie van VVAA ging gepaard met een zinspeling op "het niet doorgaan van het hele verhaal". Toen nog diezelfde dag de brief werd ingetrokken, heb ik de directeur van het letselschadebureau om een toelichting gevraagd. Wellicht bieden zijn woorden de door Van Hemsbergen gewenste ‘substantie’: "De brief van mijn medewerker is mij uit het hart gegrepen. Maar MediRisk heeft aangegeven in bepaalde schadedossiers naar oplossingen te willen zoeken. Uiteindelijk zijn wij er om de belangen van onze klanten te behartigen en niet om kritische noten te kraken in een tijdschrift. Vandaar ons klemmende verzoek de brief niet te plaatsen."

 

Reageer op dit artikel