nieuws

Hoogleraar

Archief

Anja de Waegenaere is benoemd tot hoogleraar Actuarial Science and Accounting aan de Universiteit van Tilburg. Zij bestudeert de effecten van toenemende vergrijzing op pensioen- en verzekeringsstelsels en de effecten van belastingsystemen op het gedrag van multinationals.

 

Gezondheidsmanagement

Ohra gaat samenwerken met een aantal zorgleveranciers om integraal gezondheidsmanagement bij werkgevers te stimuleren en waar nodig dit met hen samen te ontwikkelen. Ohra zet in op vroegtijdige signalering van gezondheidsrisico’s bij werknemers. Daarnaast wil de Delta Lloyd-dochter werkgevers faciliteren met een keten van zorgdiensten waarmee de kans op verzuim vermindert en re-integratie van zieke werknemers wordt versneld.

 

Reageer op dit artikel