nieuws

Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt gekortwiekt

Archief

Een volksverzekering tegen rechtsbijstand komt er niet, maar de gesubsidieerde rechtsbijstand wordt beperkt. Het kabinet zal de hogere inkomens die nu onder de Wet op de Rechtsbijstand (WRB) vallen, uitsluiten van de toevoeging van een advocaat in civiele en bestuursrechtelijke zaken die door een rechtsbijstandpolis kunnen worden gedekt, zo is vrijdag bekendgemaakt.

Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt gekortwiekt

Uitsluitend alleenstaanden die € 16.200 of minder inkomen hebben en degenen die deel uitmaken van een meerpersoonshuishouden en € 22.500 of minder inkomen hebben, kunnen nog een beroep doen op de WRB. Het gaat hierbij om circa 18.000 toevoegingen op jaarbasis. Het kabinet wil voor de mensen die door deze maatregel worden getroffen in de wet vastleggen dat de advocaat hun niet meer in rekening mag brengen dan de vergoeding die hij op basis van de WRB zou ontvangen.
Ongeveer 25% van de mensen die recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand beschikt ook over een particuliere rechtsbijstandpolis. Het kabinet leidt uit deze overlapping af, dat voor de betreffende rechtsterreinen deze groep zelf in staat moet worden
geacht zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Reageer op dit artikel