nieuws

Fraudemeldingen bij CBV licht toegenomen

Archief

Het aantal fraudemeldingen dat de Nederlandse verzekeraars doorgeven aan het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond van Verzekeraars loopt langzaam op. “Dit jaar constateren we een gemiddelde groei van zo’n 5%”, aldus CBV-manager Ferdinand Soeteman.

Fraudemeldingen bij CBV licht toegenomen

Hij noemt het opvallend dat  bij motorrijtuigen- en reisverzekeringen, sectoren die relatief hoog scoren op fraudegevoeligheid, respectievelijk 10% en 30% meer meldingen te zien zijn. "Meer aandacht lijkt zich dus te vertalen in meer meldingen."
Binnenkort kunnen de Nederlandse schadeverzekeraars een vragenlijst tegemoet zien van het CBV, dat wil onderzoeken wat nu de stand van zaken is op het gebied van fraudebestrijding. "We zijn ons bewust van de grote regeldruk op de bedrijfstak en dat de financiële crisis nu prioriteit nummer één is. Maar fraudebeheersing is niet vrijblijvend." Begin volgend jaar denkt het CBV inzicht te hebben in hoe het in 2006 gestarte Deltaplan Fraude is geïmplementeerd.

Reageer op dit artikel