nieuws

Faillissement Uvium kost Dela miljoenen ‘leergeld’

Archief

Dela Intermediair heeft deze zomer fors leergeld betaald voor de samenwerking met verkooporganisatie Uvium. De uitvaartverzekeraar heeft een vordering van liefst € 4,7 mln op het failliete Uvium, een voorzetting van de uitvaarttak van de onlangs eveneens failliet verklaarde Evers Assurantie Groep. "Mijn mond is een aantal keren opengevallen", stelt Uvium-curator Van Dijen.

 
Zijn toelichting op het eerste faillissementsverslag over het in Almere gevestigde intermediairbedrijf Uvium Uitvaartverzekeringen is een aanklacht tegen de praktijken rond uitvaartverzekeringen. "Het gemak waarmee polissen kunnen worden overgesloten en provisie opnieuw kan worden geïncasseerd is verbazingwekkend", stelt Van Dijen. "Dezelfde portefeuille wordt tig keer bewerkt en maatschappijen, die blind voor productie gaan, keren zelfs voorschotten op de provisie uit. Verzekeraars werken misbruik in de hand."
 
Maar de curator beticht met name Thijs Evers van onrechtmatig handelen. "Dat staat als een paal boven water." Hij overweegt Evers aansprakelijk te stellen voor zijn rol als bestuurder en zal in overleg treden met de curator van Evers Assurantie Groep.
 
Historie Uvium
De al enkele jaren in financiële problemen verkerende Evers Assurantie Groep (EAG) ziet in 2005 in uitvaartverzekeringen een nieuw gat in de markt. Daarvoor wordt als handelsnaam Emnis gebruikt. Thijs Evers bewijst zijn vermogen om snel een succesvolle verkooporganisatie op te tuigen en heeft op enig moment 130 'uitvaartadviseurs' op pad. Die sluiten duizenden polissen en realiseren daarmee op maandbasis een omzet van gemiddeld € 700.000.
 
In de zomer van 2006 start Dennis Müller, een verkoopleider binnen EAG, de vennootschap Detax op. Bij gebrek aan de vereiste papieren doet Müller voor het directeurschap een beroep op Erik Hiemstra, eveneens afkomstig uit de EAG-stal. Het vanuit het kantoorpand van EAG werkende Detax wordt maart 2007 voor 50% mede-eigendom van Evers. In april volgt voor welgeteld € 1 verkoop van de uitvaartportefeuille van Emnis aan Detax, dat later wordt omgedoopt tot Uvium en vanuit Almere en Groningen gaat werken.
 
De portefeuille bevat op dat moment echter een provisieclaim van Dela ter grootte van € 3,6 mln, voortvloeiend uit nooit gesloten en vroegtijdig geroyeerde uitvaartpolissen. "Reserveringen die daar tegenover zouden moeten staan, zijn nooit overgedragen", aldus de curator. Dela's claim is door een voortdurend hoog verval opgelopen tot € 4,7 mln, als het faillissement juni 2008 wordt uitgesproken. Inclusief een belastingclaim van € 0,85 mln bedraagt de schuldenlast van Uvium € 5,7 mln.
 
Kletskoek
Volgens Uvium-aandeelhouder Müller werd Detax een half jaar na de aankoop van de Emnis-portefeuille geconfronteerd met een hoog aantal royementen. Hij sluit zich aan bij de woorden van curator Van Dijen. "Ik verbaas mij erover hoe portefeuilles opnieuw worden bewerkt en bij andere of soms dezelfde maatschappijen worden overgesloten, uiteraard met nieuwe provisiebetalingen."
 
Diverse personen beschuldigen EAG ervan verkochte portefeuilles later zelf weer te hebben bewerkt. Evers doet dat af als "kletskoek". Hij stelt dat door zijn bedrijf "niemand uit die portefeuille is benaderd". Dat Uvium-polissen massaal zijn overgesloten, is volgens hem te wijten aan ex-werknemers. "Er zijn bij Uvium in een jaar tijd 485 personeelsmutaties geweest. Dan weet je het wel."
 
Aansprakelijk
Een aansprakelijkstelling door de curator laat hem koud, want zijn rol zou marginaal zijn geweest. "Nadat de Emnis-portefeuille was verkocht, ben ik uit beeld verdwenen. Omdat er veel potentie in zat, heb ik bedongen dat ik 50% van de aandelen kreeg. Maar ik heb er geen moment leiding gegeven."
 
   Dat deed Müller wel en in het faillissementsverslag stelt de curator ook vraagtekens bij zijn handelwijze. Zo zijn voor het faillissement van Uvium portefeuilledelen overgeheveld naar zijn huidige bedrijf SAD Assurantiën. Voorts constateert de curator dat "salaris dat van werknemers werd ingehouden in verband met mogelijke royementen voorafgaand aan het faillissement door de directie is opgesoupeerd". Müller reageert ietwat verrast. "Ik heb geen problemen meer met de curator, ook niet over de portefeuille-overnames."
 
Harde les Dela
Volgens Müller bevatte de Uvium-portefeuille dit voorjaar tussen de 20.000 en 30.000 uitvaartpolissen, voor 90% van Dela. Een ingewijde weet te melden dat Uvium enige tijd goed was voor 60% van de totale productie van Dela Intermediair. Bij monde van woordvoerder Martin Kersbergen meldt Dela-directeur Edzo Doeve "dat Uvium verhoudingsgewijs een grote verkooporganisatie was". De Eindhovense uitvaartverzekeraar laat in het midden om hoeveel polissen het ging en welk aandeel in de totale Dela-productie dat betrof. "Uvium heeft ervoor gezorgd dat Dela Intermediair in korte tijd een aardige marktpositie verkreeg."
 
Dela kijkt daar nu heel anders tegenaan. "We zijn veel kritischer geworden op de kwaliteit van de productie. We zijn zeer ongelukkig met de gang van zaken bij Uvium en hebben onze les geleerd."
 
Geen afsluitprovisie
Monuta zegt die les eerder te hebben geleerd. "Wij doen geen zaken meer met Thijs Evers, in welke vorm dan ook", stelt directielid Jan-Willem Baake kordaat. "Zijn manier van adviseren is niet de onze." Volgens Baake dook Evers in het verleden regelmatig op als openlijke of stille vennoot van kantoren die zaken deden met Monuta. Uit voorzorg betaalt Monuta in sommige gevallen geen afsluitprovisies meer uit. "Die voorwaarde stellen we vaker: alleen doorlopende provisie of helemaal geen zaken doen." Die voorwaarde geldt onder meer voor SAD Assurantiën, het huidige bedrijf van Müller.
 
Dela deed tot deze zomer nog wel zaken met Alcaris, het bedrijf van Ingrid Evers. "Daar zijn we mee gestopt. We doen op dit moment geen zaken meer met Thijs Evers." Alcaris zegt op de website nu uitvaartpolissen onder te brengen bij Ardanta, Fortis ASR, Facultatieve en Conservatrix. 

Reageer op dit artikel