nieuws

Congresmiddag multiculturele letselschaderegeling

Archief

De regeling van personenschade bij allochtone slachtoffers verloopt vaak anders en trager dan bij autochtone slachtoffers. Misverstanden in de communicatie leiden maar al te vaak tot een verstoring van het proces. Reden voor letseladvocaat Maarten Tromp om ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van zijn eigen praktijk een congresmiddag te laten organiseren.

Congresmiddag multiculturele letselschaderegeling

De studiemiddag, die op woensdag 26 november wordt gehouden in Hilton Rotterdam, heeft als titel 'Kleur bekennen in de letselschaderegeling', met als ondertitel 'Schade regelen in een multiculturele samenleving'. Het congres gaat in op vragen als: hoe beter te communiceren met andere culturen en hoe om te gaan met het anders uiten van emoties door allochtone slachtoffers? De kosten van deze door Studiecentrum Kerckebosch georganiseerde congresmiddag bedragen € 450 excl. btw per persoon (bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer personen uit één en dezelfde organisatie geldt een korting van € 55. Voor meer informatie: tel. 030-698.42.22 (www.kerckebosch.nl)

Reageer op dit artikel