nieuws

Aandeel volmachtkantoren in particuliere schademarkt 17%

Archief

Tekencommissie

De verhouding tekencommissie verandert in 2007 nauwelijks ten opzichte van het jaar daarvoor (71% tussenpersonenprovisie en 29% tekencommissie). De totale kosten voor het volmachtkanaal (commissie én provisie) nam vorig jaar met een zesde toe tot € 711 (612) mln. In de branches Overige Varia, Transport en Ziektekosten stegen deze 'kanaalkosten' overigens sneller dan de premie.
 
Het totale aantal polissen kwam in 2007 op bijna tien miljoen. Overige Varia is hier met 3,6 miljoen stuks de koploper, gevolgd door Brand (2,9 mln) en Motorijtuigen (2,7 mln).
 
Stijging schadelast
De totaal geboekte schade steeg in 2007 met 29 % van € 1,1 mld naar € 1,43 mld en was daarmee aanzienlijk hoger dan de premiegroei van 15%. Het bruto technisch resultaat (zonder Ziektekosten en Medische Varia) steeg desondanks met 15% tot € 296 (258) mln.
 
NVGA-voorzitter Toine Beljaars is tevreden over de resultaten. "In het verleden zijn er in het kader van de ketenintegratie wel eens kanttekeningen geplaatst bij de continuïteit en de toegevoegde waarde van het concept volmacht. De koele cijfers tonen echter aan dat volmachtkantoren in toenemende mate een cruciale rol vervullen in de totale verzekeringsdistributie."

Reageer op dit artikel