nieuws

Zorgverzekeraars zijn goed bezig met fraudebestrijding

Archief

Minister Klink van Volksgezondheid ziet in de stijging van het opgespoorde fraudebedrag bij zorgverleners tot _ 8 mln in 2007 geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen tegen deze praktijken.

 

"Het betekent dat de investeringen van zorgverzekeraars in de bestrijding van fraude opnieuw hun vruchten hebben afgeworpen en dat steeds meer fraude ook daadwerkelijk wordt opgespoord. Dat is goed nieuws. Dit laat onverlet dat iedere euro aan fraude een euro te veel is", aldus de minister in antwoord op vragen van Tweede-Kamerleden Henk van Gerven en Jan de Wit, beiden lid van de SP.

 

  &nbspDe zorgverzekeraars vervullen een centrale rol bij de opsporing en bestraffing van frauderende zorgverleners. Het ten onrechte uitgekeerde geldbedrag wordt sowieso teruggevorderd en daarnaast maken ze bij elke fraude een keuze uit de ter beschikking staande sancties, die variëren van het geven van een waarschuwing tot het plaatsen van de frauderende zorgverlener in het interne of externe verwijzingsregister of aanmelding bij het fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars.

 

  &nbspZe kunnen er ook voor kiezen om aangifte te doen bij de FIOD-ECD. Dit is in 2007 in 57 gevallen van fraude ook daadwerkelijk gedaan. Maar wat er vervolgens is gebeurd met deze aangiften, is niet bekend bij de minister. "Door Zorgverzekeraars Nederland is alleen aan haar leden gevraagd hoeveel keer in 2007 bij de politie of bij een andere instantie aangifte is gedaan naar aanleiding van fraude."

 

Reageer op dit artikel