nieuws

VVHN: afsluitprovisie kan naar 100% bij volledige transparantie

Archief

Het ministerie van Financiën brengt het intermediair in problemen door in ruil voor volledige provisietransparantie per 1 januari eerdere afspraken over de maximale afsluitprovisie (50%) niet terug te draaien, stelt hypotheekadviseursvereniging VVHN. Koepelorganisatie FKO probeert intussen de serviceproviders buiten de transparantieregels te houden.

 

De VVHN is akkoord met vervroeging van provisietransparantie naar 1 januari komend jaar, waarbij de exacte beloning wordt vermeld, ook voor niet-complexe of zogeheten impactvolle hypotheken. Daarnaast stemt de vereniging in met de invoering van een cliëntovereenkomst en het afschaffen van bonusprovisies. Financiën wil die beloningsvorm overigens ook voor serviceproviders afschaffen.

 

  &nbspIn ruil voor meer transparantie wil de VVHN echter wel dat de maximering van de afsluitprovisie op 50% komt te vervallen voor alle producten. Financiën wil dat echter alleen doen voor de niet-complexe ‘impactvolle’ hypotheken. "Die regels zijn achterhaald door de verdergaande transparantie", aldus VVHN-directeur Cees Kielstra, die wijst op de gestegen kosten voor het intermediair. "Dat ziet zijn inspanningen niet beloond op het moment dat deze worden verricht." Hij vindt dat de maat vol is: "Er zijn inmiddels zo veel nieuwe maatregelen getroffen om de consument te beschermen; nu is het wel een keer genoeg."

 

FKO

De Federatie van Koepelorganisaties (FKO) vindt ondertussen dat een algeheel verbod op bonusprovisies voorbij zou gaan aan de bijdrage die deze organisaties in de bedrijfskolom leveren.

 

  &nbsp"De serviceproviders hebben géén van allen direct contact met de consument, dus is het gevaar van perverse prikkels niet aanwezig. Het toestaan van dit soort vergoedingen voor serviceproviders zou dan ook getuigen van grote politieke realiteitszin. De politiek zou nog kunnen besluiten de vergoeding die een serviceprovider ontvangt, op te nemen in de transparantieregels. Een aparte vermelding voor deze kosten in de offerte is wat ons betreft geen enkel probleem", aldus voorzitter Henk Doornewaard.

 

  &nbspIn een bespreking met het ministerie van Financiën heeft de FKO verder gepleit voor een wettelijke definitie van het begrip serviceprovider binnen de WFT, zodat de naderende transparantieregels niet zullen gelden ten aanzien van de beloning voor die bedrijven.

 

  &nbspDaarbij heeft de FKO ook suggesties gedaan voor elementen die in een dergelijke definitie een rol zouden moeten spelen: afwezigheid van klantcontact, geen onderdeel zijn van een aanbieder, minimaal aantal deelnemers, spreiding van business, het naleven van nieuwe regels inzake beloning, en jaarlijke toetsing door accountant. Mocht die definitie er niet komen, dan wil de FKO direct heldere richtlijnen welke werkzaamheden een aanbieder bij een serviceprovider wel mag vergoeden en welke niet. Daarnaast bepleit de FKO een wettelijke verplichting voor aanbieders om met iedere financieel dienstverlener in zee te gaan die daarom vraagt.

 

Reageer op dit artikel