nieuws

OOM: meer omzet en hogere nettowinst

Archief

Bij OOM Verzekeringen is vorig jaar de omzet gestegen tot € 14,1 (13,0) mln. De Rijswijkse nichesverzekeraar boekte een nettowinst van € 4,6 (3,2) mln.

Aan de ene kant richt OOM zich met ziektekostenverzekeringen op expats, wereldreizigers, pensionado's en reislustige jongeren. Vorig jaar nam het brutopremie-inkomen in deze tak toe tot € 7,61 (6,72) mln. Het bedrijfsresultaat steeg naar € 2,91 (1,48) mln. De maatschappij rekent op verdere groei in dit segment. Op het andere vlak, brandverzekeringen, was er een dusdanige concurrentie in 2007, dat OOM als laatste strohalm voor moeilijk te verzekeren risico's  te weinig posten kreeg aangeboden. Hierdoor daalde het premie-inkomen licht, tot € 6,18 (6,23) mln. Het bedrijfsresultaat daalde eveneens, tot € 2,31 (2,54) mln. Vanwege de concurrentie op de brandmarkt wordt voor 2008 geen groe iin deze branche verwacht.

Reageer op dit artikel