nieuws

NZA moppert op zorgverzekeraars

Archief

De NZA is niet te spreken over het gedrag van een aantal zorgverzekeraars. Zeker drie verzekeraars vragen een hoge opslag op de premie voor de aanvullende verzekering als die gesloten wordt zonder een basisverzekering.

 

"Een hoge opslag ondermijnt het uitgangspunt van de Zorgverzekeringswet dat de verzekerde vrij is om de basisverzekering en de aanvullende verzekering los van elkaar aan te schaffen. Wij hebben echter niet de bevoegdheid in te grijpen in de premies van aanvullende verzekeringen (behalve in het kader van transparantie, bijvoorbeeld in het geval van misleiding). Daarom hebben wij aan de minister van Volksgezondheid gevraagd maatregelen te treffen waardoor de betreffende hoge opslagen op de premies voor aanvullende verzekeringen tot het verleden gaan behoren", aldus toezichthouder NZA.

 

  &nbspOok zou een aantal zorgverzekeraars een andere opzegtermijn hanteren voor de aanvullende polis als voor de basisverzekering. Hun is verzocht dat aan te passen en dat zou toegezegd zijn.

 

Koppelverkoop

De Consumentenbond zegt de hoge premies voor een losse aanvullende verzekering als een vorm van koppelverkoop te zien. "Diverse verzekeraars hanteren extra hoge tarieven voor wie alleen een aanvullende verzekering sluit. Hierdoor worden consumenten gedwongen het basispakket en de aanvullende polis bij dezelfde verzekeraar te sluiten. Dat beperkt de keuzevrijheid." Ook de Consumentenbond kaart dit aan bij de minister en controleert komend jaar of er dan nog steeds sprake is van extra hoge tarieven en koppelverkoop.

 

Restrictief beleid

De NZA constateert in zijn monitor ‘Zorgverzekeringsmarkt 2008’ dat een aantal verzekeraars "een meer restrictief beleid voert voor de aanvullende verzekering in de vorm van medische selectie voor de duurdere pakketten en beperking van de aanspraken".

 

  &nbspVerder ziet de NZA ook verandering in het keuzegedrag van consumenten. "Zij kiezen vaker voor het gemiddelde pakket van aanvullende verzekeringen. Hogere premies voor de duurste pakketten, aanpassingen van de dekking en in mindere mate de toegenomen medische selectie zijn verklarende factoren", aldus de NZA.

 

Reageer op dit artikel