nieuws

Nieuw voorstel voor Europese richtlijn patiëntenmobiliteit

Archief

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel gedaan voor de richtlijn patiëntenmobiliteit. De richtlijn is van toepassing op Europese patiënten die grensoverschrijdende zorg genieten en is bedoeld om patiënten te verzekeren van goede keuzemogelijkheden, gekoppeld aan zekerheid over vergoeding van kosten en kwaliteit van de geleverde zorg.

 

De nieuwe conceptrichtlijn geeft duidelijkheid over de gewenste toegankelijkheid van grensoverschrijdende zorg en wat er wordt vergoed. Daarnaast geeft de richtlijn duidelijkheid betreffende de veiligheid en kwaliteit van grensoverschrijdende zorg en gaat zij in op de verantwoordelijkheden van de lidstaten. Bovendien bevat de richtlijn aanwijzingen voor betere samenwerking tussen de verschillende EU-zorgstelsels.

 

  &nbspEr zijn een aantal verschillen met eerder versies van de richtlijn. Zo mogen lidstaten wat betreft ziekenhuisbehandeling buiten het land waar men verzekerd is, voorwaarden blijven stellen en dit koppelen aan een machtiging. Er is nu een duidelijke anti-discriminatiebepaling in de conceptrichtlijn opgenomen. Dwingender is geformuleerd dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat er compensatie wordt geboden als zorg tekortschiet of er fouten worden gemaakt.

 

  &nbspNieuw is de eis dat lidstaten zowel met het oog op patiëntenmobiliteit als met het oog op artsen die (tijdelijk) elders gaan werken, duidelijk moeten maken welke regels van toepassing zijn in welke landen, zodat de patiënt weet waarvoor hij kiest en de arts weet onder welke regels hij moet werken.

 

Groot belang

  &nbspZorgverzekeraars Nederland vindt het van groot belang dat er met de richtlijn patiëntenmobiliteit duidelijkheid wordt geboden aan de Europese patiënten. Wel moeten verzekeraars hun verzekerden erop wijzen dat zij altijd eerst de verzeraar raadplegen voordat er zorg in het buitenland wordt ontvangen.

 

Reageer op dit artikel