nieuws

Movir discrimineert niet bij zwangerschapsregeling

Archief

Movir mag voor haar zwangerschapsregeling andere voorwaarden hanteren dan voor haar arbeidsongeschiktheidsdekking, aangezien het een aparte, van de dekking voor arbeidsongeschiktheid te onderscheiden dienst is. Tot die uitspraak kwam de Hoge Raad vorige maand.

 

Wanneer een vrouwelijke verzekerde haar werkzaamheden onderbreekt rond de bevalling, kan dit volgens de Hoge Raad niet onder arbeidsongeschiktheid in de zin van de polisvoorwaarden begrepen worden.

 

  &nbsp"Noch de Algemene wet gelijke behandeling noch de Richtlijn 2004/113/EG brengt mee dat zwangerschap en bevalling bij de uitvoering van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering in hun algemeenheid op één lijn gesteld moeten worden met (arbeidsongeschiktheid als gevolg van) ziekte. Uit deze regeling kan niet afgeleid worden dat een particuliere verzekeringsmaatschappij als Movir op grond van een arbeidsongeschiktheidsverzekering een zwangerschapstuitkering dient te verstrekken (¼)", aldus de Hoge Raad in het vonnis.

 

Afwijkende voorwaarden

Volgens de Hoge Raad "staat het een verzekeringsmaatschappij derhalve vrij om, naast een door haar aangeboden dekking voor arbeidsongeschiktheid die voor mannen en vrouwen gelijk is, al dan niet een verzekering voor een zwangerschapsuitkering aan te bieden. Dit omvat ook de vrijheid om voor een dergelijke zwangerschapsuitkering afwijkende voorwaarden in de polis op te nemen (¼)".

 

  &nbspMovir is blij met de uitspraak van de Hoge Raad. "Hiermee wordt duidelijkheid geschapen voor zowel verzekeraar als verzekerde."

 

  &nbspDe voorzieningenrechter in Utrecht oordeelde twee jaar geleden in een vergelijkbare zaak overigens al dat Movir niet discrimineerde.

 

Reageer op dit artikel