nieuws

Meer premies en beter resultaat bij aansprakelijkheid

Archief

Het totale premie-inkomen uit aansprakelijkheidsverzekeringen is vorig jaar gestegen tot _ 1.230 (1.162) mln. Het resultaat na intrest, in procenten van de verdiende premie, kwam uit op 22% (15%).

 

Deze kerncijfers zijn door het Verbond van Verzekeraars gepubliceerd in ‘Verzekerd van Cijfers 2008’. De premies uit aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven stegen in 2007 tot _ 799 (751) mln, de particuliere polissen waren goed voor _ 325 (314) mln aan premies. De bruto geleden schade steeg bij de avb naar _ 410 (398) mln. Bij de avp trad een daling op tot _ 168 (190) mln, het laagste schadecijfer in de afgelopen vijf jaar.

 

Reageer op dit artikel