nieuws

Klant tekent voor dienstverleningsdocument

Archief

Bij complexe producten moet de tussenpersoon vanaf 1 januari in een dienstverleningsdocument precies aangeven wat hij doet voor zijn geld. Blijkens het door het ministerie van Financiën opgestelde consultatiedocument over provisieharmonisatie moet de klant het document ondertekenen.

Bij dit document gaat het om de aard en reikwijdte van de dienstverlening, de verschillende wijzen van beloning voor de bemiddelaar en een specificatie van de hoogte van de beloning. Om het officiële karakter van het document te benadrukken, moet de bemiddelaar het document laten ondertekenen alvorens hij een klantprofiel gaat opstellen. Verder mogen inkoopcombinaties en serviceproviders straks niet meer in één keer alle provisie ontvangen. Tot nu toe konden zij als tussenschakels nog alle provisie ontvangen en doorbetalen aan een bemiddelaar die wel rechtstreeks contact heeft met de klant. De minister wil nu de wettekst wijzigen, waardoor er geen onderscheid meer is tussen provisieontvangers.
 
Klik hier voor het dossier 'Beloning' voor het consultatiedocument van Financiën.

Reageer op dit artikel