nieuws

D&O: kijk de kat uit de boom bij deskundigheidsregisters

Archief

Financieel dienstverleners die overwegen zich in te schrijven in een op de WFT gebaseerd deskundigheidsregister doen er goed aan de kat nog even uit de boom te kijken. Dit stelt adviesbureau D&O in een reactie op de wervingscampagne van DSI, het Dutch Securities Institute (zie AM 14, pag. 6).

 

Behalve het DSI is ook de Stichting Assurantie Register (SAR) bezig met de ontwikkeling van een deskundigheidsregister. Naar verwachting zal de SAR in de komende weken het intermediair informeren over het door haar op te zetten Register Deskundigheid Financiële Dienstverlening (RDFD). Adviesbureau D&O, dat in de uitvoerende sfeer bij de opzet van dit register is betrokken, stelt: "Vanuit die activiteit is het onze stellige verwachting dat de kosten van dit register maar een fractie zullen bedragen van de kosten die DSI thans rekent. Verder zal toetreding tot dit RDFD-register veel eenvoudiger zijn."

 

Geen wettelijke verplichting

D&O adviseert de financieel dienstverleners dan ook om op dit moment nog niet te reageren op het aanbod van DSI, maar rustig af te wachten waar de SAR mee zal komen. "Daarna kan elke financieel dienstverlener rustig de beide registers met elkaar vergelijken en voor zichzelf beslissen of opname in dit register voor hem wel of niet zinvol is." Verder wijst het bureau erop, dat er geen wettelijke verplichting is voor aanmelding bij een van beide registers.

 

Reageer op dit artikel