nieuws

Conservatrix sleutelt druk aan producten

Archief

Levensverzekeraar Conservatrix is actief in het vernieuwen van het productaanbod. Na de introductie van het Krediet Aflossingsplan eerder dit jaar volgt in september een gerenoveerd Gouden Handdrukplan, waarbij de kosten zijn verlaagd. Daarnaast staat een pensioenproduct voor dga’s op stapel.

 

Vorig jaar werd met intermediairbedrijf TCS Consultants het Top Select Garantieplan ontwikkeld, dat een variant is op het ‘Natuurlijk’ Garantieplan. "Het is een koopsompolis met lage kosten", licht commercieel directeur Hans Buitenhuis toe. "We rekenen 1,5% aan maatschappijkosten en de provisie is 2,5%. Er wordt dus over 96% van de koopsom gegarandeerd 4% rente uitgekeerd. TCS hoeft niet per se de gebruikelijke 7% te ontvangen, mede omdat het vaak om grote koopsommen gaat."

 

  &nbspConservatrix gaat genoemde kostenstructuur en het garantie-element ook toepassen op het vernieuwde Gouden Handdrukplan, dat in september wordt gelanceerd. Daarnaast komt er later dit jaar nog een specifiek pensioenproduct voor dga’s op de markt.

 

  &nbspTCS is overigens een bedrijf van voormalig Legal & General-werknemers Matthieu Konings en Ronald ’t Jong. De drie vestigingen tellende onderneming (Amstelveen, Nijmegen en Maastricht) richt zich op hypotheek- en pensioenadvies.

 

Hypotheken

Ondanks het slechte imago van beleggingsverzekeringen was Het Ideale Spaarplan volgens Conservatrix vorig jaar het meest populaire product. De omzet uit de Leuker Leven Hypotheek was nagenoeg gelijk aan die in voorgaande jaren, wat een lichte tegenvaller was. "Onze funder voor die hypotheek is NIBC. Die kan momenteel qua renteniveau niet mee met aanbieders als Rabobank. We zijn druk op zoek naar een oplossing, al dan niet met een andere geldgever", zegt Buitenhuis.

 

Cijfers

De Conservatrix Groep heeft in 2007 de omzet zien groeien tot _ 46,7 (44,1) mln, waarvan _ 38,3 (35,1) mln uit verzekeringspremies. De nettowinst kwam uit op _ 0,7 (2,4) mln, zo blijkt uit het jaarverslag.

 

  &nbspTegenover de groei in premie-inkomen stond een aanzienlijke toename in de post ‘Uitkeringen en afkopen’, tot _ 7,8 (6,6) mln.

 

Met provisies was vorig jaar _ 3,8 (4,1) mln gemoeid.De andere kosten beliepen _ 10,9 (10,5) mln.

 

  &nbspLevensverzekeraar Conservatrix heeft vorig jaar de brutopremieomzet met 6,3% weten te vergroten tot _ 23,7 (22,3) mln. De premiegroei was in 2006 nog 20%. De periodieke premies groeiden met 13% tot _ 16,7 (14,8) mln, terwijl de koopsomproductie 7% achterbleef bij die van 2006: _ 6,9 (7,5) mln. De levensverzekeraar boekte _ 67.000 verlies, tegen nog _ 1,3 mln winst in 2006. "Dat is voornamelijk ontstaan door hogere afschrijvingskosten op in voorgaande jaren geactiveerde acquisitiekosten en door het ten laste van het resultaat verantwoorden van een ongerealiseerd negatief koersresultaat op beleggingen voor eigen rekening."

 

  &nbspHet premie-inkomen van natura-uitvaartverzekeraar Nuvema steeg met 12% tot _ 14,2 mln.

 

Reageer op dit artikel