nieuws

25 jaar terug

Archief

‘Stel WA-verzekering voor ruiter en koetsier verplicht

Het is gewenst dat ruiters die buitenritten maken (ritten buiten het manegeterrein) en ook koetsiers verplicht verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Die aanbeveling stond in het rapport ‘Paard en Verkeer’ dat in de zomer van 1983 aan de betrokken ministers werd aangeboden door een breed samengestelde werkgroep.

 

Ons land kende 25 jaar geleden naar schatting 400.000 recreatieve ruiters, van wie er ongeveer 20.000 in het bezit waren van een ruiter- of koetsiersbewijs. Deze bewijzen van rijvaardigheid werden door de Stichting Recreatieruiter alleen afgegeven als de betrokkenen tevens een specifieke WA-polis zouden sluiten. Voor het maken van een buitenrit was zo’n ruiterbewijs destijds niet verplicht, maar manegehouders gingen er in toenemende mate toe over om het overleggen van zo’n bewijs te verlangen alvorens een paard te verhuren.

 

De werkgroep wilde met een wettelijke verplichting enerzijds bereiken dat slechte ruiters en koetsiers geweerd zouden kunnen worden van de openbare wegen en anderzijds dat het malafide verhuurders onmogelijk zou worden gemaakt om paarden of bespannen wagens te verhuren aan hen die de rijkunst niet machtig zijn.

 

  &nbspDe WA-verplichting voor ruiters is er overigens niet gekomen. In ons land geldt een verplichte WA-verzekering alleen voor (bestuurders van) motorrijtuigen, kerncentralers en jagers.

 

De Amersfoortse/Unim

De president-directeur van De Amersfoortse alsmede een bedrijfsjurist en een medisch adviseur van deze maatschappij kwamen in 1983 onder vuur te liggen, omdat zij in diverse media uitspraken hadden gedaan en artikelen hadden laten verschijnen waarin zij zich zeer kritisch uitten over de Unim-polis (een aov-formule van UAP). Een artikel in het blad Arts Aktueel leidde tot een kort geding, dat werd verloren door de auteur, een medisch adviseur van De Amersfoortse. "De ongewone heftigheid waarmee de heren Aling, Karelse en Romijn – veelal onder het mom van objectieve voorlichting – de Unim-verzekering aan het kruis trachtten te nagelen, is wellicht verklaarbaar door de lage premies die Unim van haar verzekerden vraagt", schreef Pier Jan Kat in het vakblad De Medicus.

 

Dolf Santbulte

Het augustusnummer van AM bevatte 25 jaar geleden een uitvoerig interview met de winnaar van de prestigieuze Jacs. Postprijs, Dolf Santbulte. Genoemde prijs werd toegekend aan de beste drie examinandi van het zware Assurantie A-diploma. Santbulte had met 41,4 punten de hoogste score geboekt sinds de instelling van die prijs in 1973 en was tevens de eerste medewerker van toenmalig marktleider Nationale-Nederlanden die in het bezit kwam van deze prijs. Santbulte heeft tot enkele jaren geleden diverse managementfuncties bij NN vervuld. Eind 2004 verkaste hij naar het Verbond van Verzekeraars om er secretaris Algemene Beleidszaken te worden.

 

Reageer op dit artikel