nieuws

Zorgverzekering marcheert goed

Archief

Minister Klink (Volksgezondheid) ziet geen aanleiding tot eventuele veranderingen in de zorgverzekering. Hij baseert dit oordeel op een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit.

De consument heeft in 2008 een goede positie op de zorgverzekeringsmarkt. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) in de Monitor Zorgverzekeringsmarkt. Er is weliswaar een verminderde prijsconcurrentie, maar de premie ligt evenals in
voorgaande jaren onder de inschatting van de overheid. Daarom heeft minister Klink besloten voorlopig geen veranderingen in de zorgverzekering door te voeren. Dat schrijft hij in deze brief aan de Tweede Kamer. De NZA heeft aangekondigd scherp toe te zien op de transparantie van de websites van zorgverzekeraars op het aspect 'gecontracteerde zorgaanbieders'; "niet alleen tijdens de overstapperiode 2008/2009, maar gedurende het
gehele jaar".

Reageer op dit artikel