nieuws

‘Voorlichting zorgverzekeraars moet beter’

Archief

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft de richtlijnen voor informatieverstrekking door zorgverzekeraars aangescherpt. Dit is gebeurd op grond van het jaarlijkse transparantieonderzoek naar de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van informatie op de websites van deze verzekeraars en de prolongatiepakketten die zij naar verzekerden sturen.

‘Voorlichting zorgverzekeraars moet beter’

Uit het onderzoek kwam naar voren dat elf ziektekostenverzekeraars zich niet houden aan belangrijke punten uit het richtsnoer van 2007. Het ontbrak vooral aan voldoende informatie over de klachtenregeling en informatie over de mogelijkheden om op te zeggen. Na een aanwijzing van de NZA is de informatie aangepast. De NZA kreeg ook signalen dat zorgverzekeraars niet duidelijk genoeg waren over de te betalen premie. Daardoor is het voor consumenten lastiger om een goede vergelijking te maken. Ook de gronden waarop een declaratie werd afgewezen en het vergoedingenoverzicht waren niet altijd duidelijk voor consumenten. Deze punten zijn betrokken in het richtsnoer voor 2008.

Reageer op dit artikel