nieuws

Voor € 600 mln aan premies rechtsbijstand

Archief

Het totale premie-inkomen uit rechtsbijstandverzekeringen is vorig jaar gestegen tot € 600 (560) mln. Het brancheresultaat na interest vertoonde een lichte daling: 11% (13%), zo blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars.

Voor € 600 mln aan premies rechtsbijstand

De premies van gezinsrechtsbijstand zijn in 2007 gestegen tot  € 337 (312) mln, van bedrijven tot € 138 (128) mln en van 'motorrijtuigen en verkeer' tot € 79 (78) mln. Per rubriek waren de resultaten na interest: gezinsrechtsbijstand 1 (2)%, bedrijven 12 (15)%, 'motorrijtuigen en verkeer' 46 (52%).

Reageer op dit artikel