nieuws

Verschenen: Verzekerd van Cijfers 2008

Archief

Bij het Verbond van Verzekeraars is de zestiende editie van het statistisch jaarboekje verschenen. In ‘Verzekerd van Cijfers 2008’ is onder meer een totaaloverzicht opgenomen van het aantal verzekeraars, hun premie-inkomsten en uitgaven.

Verschenen: Verzekerd van Cijfers 2008

Al die cijfers van verzekeraars zijn ook uitgesplitst per branche (zoals brand, reis, motorrijtuigen, etc.). Verder staan in het boekje cijfers over de distributie van verzekeringen. In een apart consumentenhoofdstuk staat vermeld hoeveel verzekeringen zijn gesloten, onderverdeeld in soort huishouden, regio en inkomensklasse. 'Verzekerd van Cijfers 2008', dat is samengesteld door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), is integraal  te vinden op www.verzekeraars.nl onder het kopje 'Cijfers'.

Reageer op dit artikel