nieuws

Unirobe Meeùs Groep winstgevend in 2007

Archief

De intermediairbedrijven Unirobe en Meeùs hebben hun eerste boekjaar als groep met een positief nettoresultaat van € 2,4 mln afgesloten. Een jaar eerder resteerde onderaan de streep nog een miljoenenverlies (€ -13,9 mln), vooral door verliezen bij Meeùs.

Unirobe Meeùs Groep winstgevend in 2007

Unirobe Meeùs Groep (UMG) maakt melding van een met € 60 mln tot in totaal € 284 mln gestegen omzet. Het bedrijfsresultaat (voor interest, belasting en goodwillafschrijvingen) bedroeg € 47 (20) mln. Gecorrigeerd voor acquisitie- en boekhoudinvloeden zou het bedrijfsresultaat met 23% zijn toegenomen. Zo bezien nam de omzet van de bemiddelingstak van Aegon af met 3%, te wijten aan verkoop en sluiting van bedrijfsonderdelen. UMG deed afgelopen weken met pensioenadviesbureau Aecum en de verzekeringsactiviteiten van makelaarsbedrijf Schoeman juist twee nieuwe acquisities.

Reageer op dit artikel