nieuws

Tussenpersoon mag ‘lekken’ naar verzekeraar over oud-werknemer

Archief

Een tussenpersoon stuurt op verzoek van een verzekeraar een uittreksel van het Handelsregister op, dat ‘belastende’ informatie over een verzekerde bevat

De naam van een ander, een oud-werknemer die zijn polis via een ander assurantiekantoor heeft lopen, wordt niet onleesbaar gemaakt. De verzekeraar trekt zijn conclusies en vordert de uitkering terug. De Raad van Toezicht buigt zich over de vraag of de tussenpersoon onzorgvuldig heeft gehandeld. Een hypotheekadviseur in dienst bij een assurantiekantoor sluit een betalingsbeschermingspolis die _ 500 uitkeert bij onvrijwillige werkloosheid. Ruim acht maanden later brengt de tussenpersoon de polis, op verzoek van de hypotheekadviseur, onder bij een ander assurantiekantoor. Bijna drie maanden hierna wordt de hypotheekadviseur ontslagen en ontvangt hij een uitkering wegens onvrijwillige werkloosheid. De verzekeraar vordert echter na verloop van tijd de uitkering terug, omdat de adviseur samen met een andere ex-werknemer van de tussenpersoon een bedrijf op het gebied van financiële dienstverlening heeft opgezet. Dit was verzekeraar gebleken uit een uittreksel van het Handelsregister en de website van het bedrijf. Samenspannen De adviseur verwijt zijn oude werkgever, de tussenpersoon, dat hij de verzekeraar getipt heeft, het uitreksel heeft toegestuurd en hem op de website heeft gewezen. Hij dient een klacht tegen hem in bij de Raad van Toezicht. Overigens dient hij ook een klacht in tegen de verzekeraar, maar deze is nog in behandeling bij de Raad van Toezicht. De klacht tegen de tussenpersoon komt erop neer dat deze met de verzekeraar op directieniveau heeft samengespannen om de oud-werknemer te benadelen. "Het handelen van de directeur van de tussenpersoon was erop gericht klagers recht op uitkering krachtens de verzekering te saboteren." Niet bewust De directeur van de tussenpersoon stelt dat hij niets met het geschil van de klager en de verzekeraar te maken heeft: de verzekering liep immers bij een andere assurantietussenpersoon en hij is bij de schademelding noch de afwikkeling aanwezig geweest. Wel geeft hij toe dat er sprake is van berichtenwisseling met de verzekeraar over de schademelding van de zakenpartner van klager, eveneens een oud-werknemer. In een telefonisch contact tussen de verzekeraar en een medewerkster van de tussenpersoon kwam aan de orde dat de zakenpartner in het handelsregister stond ingeschreven als firmant van een vennootschap onder firma. De schadecorrespondente vroeg zich toen af of de verzekering voorzag in een uitkering aan startende ondernemers. Op verzoek van de verzekeraar heeft zij toen een kopie van het uittreksel uit het handelsregister opgestuurd. Hierop stond niet alleen de naam van de zakenpartner, maar ook die van klager. Volgens de tussenpersoon was de medewerkster zich niet bewust dat de informatie in het uittreksel invloed zou kunnen hebben op de verzekeringsrelatie tussen klager en de verzekeraar. "De medewerkster wist niet eens van het bestaan van deze verzekering en dus ook niet van het overdragen van het dossier in 2004", zo verweert de tussenpersoon zich voor de Raad. "De directeur hoorde pas achteraf dat in het kader van de informatieverstrekking over de zakenpartner van klager een verwijzing naar hun beider bedrijf heeft plaatsgevonden. De informatieverstrekking door de schadecorrespondente is te kwalificeren als zorgvuldig handelen", stelt de tussenpersoon. Volgens de tussenpersoon maakt de klager op "oneigenlijke wijze jegens hem gebruik van het klachtrecht, temeer omdat klager zelf als ondernemer in de verzekeringsbranche opereert". Onleesbaar maken De Raad ziet geen aanwijzingen dat de tussenpersoon "uit rancune, en samenspannend met de verzekeraar" informatie heeft verstrekt om de klager te benadelen. "Een tuchtrechtelijke procedure als deze leent zich er niet toe feiten vast te stellen waaromtrent partijen van mening verschillen." De tussenpersoon heeft niet in strijd met de goede naam van het verzekeringsbedrijf gehandeld door de naam van de klager niet uit het uittreksel te halen of onleesbaar te maken. De Raad acht de klacht ongegrond. Raad van Toezicht Verzekeringen, uitspraak 2007/07 Med. T.

Reageer op dit artikel