nieuws

Ruim 11% meer zorgverzekerden bij Salland

Archief

Het aantal verzekerden bij zorgverzekeraar Salland is begin dit jaar met 11% gegroeid tot 97.000 (87.000). Dat is een opsteker, want begin dit jaar dacht Salland nog een netto aanwas te hebben geboekt van 2.500, resulterend in een verzekerdenbestand van 92.000.

 

De maatschappij uit Deventer vergrootte de premieomzet vorig jaar tot _ 208 (188) mln en boekte _ 1,1 mln winst, tegen _ 0,5 mln verlies in 2006. Wel houdt Salland voor het resultaat een slag om de arm in verband met de invoering van diagnosebehandelcombinaties (DBC’s). "De invoering van DBC’s is onderschat en heeft gevolgen voor de financiële verantwoording van zorgverzekeraars. Salland heeft hiermee rekening gehouden en om die reden het resultaat voorzichtig ingeschat."

 

Volgens Salland is de groei in 2007 dan ook vooral te danken aan een speciale dienst voor buitenlandse flexwerkers en aan het feit dat verzekerden zich thuis voelen bij de verzekeraar.

 

  &nbspVoor dit jaar verwacht Salland wederom een positief resultaat. In 2007 is de koers uitgezet om de coöperatie Salland een breder pakket van diensten te laten aanbieden aan de bewoners in de regio op het gebied van gezondheid, welzijn en zelfstandig wonen. Salland zegt er ook naar te streven om zijn zelfstandigheid te behouden en een eigen koers te varen.

 

Reageer op dit artikel