nieuws

Productiedaling bij De Hoop

Archief

Bij De Hoop, herverzekeraar van levensverzekeringen met een verzwaard risico, is vorig jaar de productie, gemeten in verzekerd kapitaal, met 37% gedaald.

 

De productie is uitgekomen op _ 104 (142) mln, terwijl in 2006 nog een productiestijging van 42% werd geboekt. In totaal zijn 1.486 nieuwe polissen gesloten. "Onze productie is gevoelig voor algemene marktontwikkelingen en de snelheid waarmee de administratieve verwerking bij cedenten plaatsvindt." Wel is nog steeds sprake van een groeiend aantal herverzekeringen op het gebied van beleggingspolissen. Het aandeel van deze categorie is vorig jaar gegroeid van ongeveer 50% naar twee derde van de totale productie.

 

  &nbspDe premieomzet (voor aftrek herverzekering) daalde marginaal tot _ 7,25 (7,30) mln. "Dit werd mede veroorzaakt door het wegwerken van achterstanden bij een van de cedenten." Dat zorgde ook voor een beter technisch resultaat van _ 1,7 (0,9) mln. Mede dankzij de verkoop van aandelen ABN Amro steeg de winst fors: _ 19,7 (3,2) mln. De portefeuille van De Hoop, eigendom van Onderlinge ‘s-Gravenhage, Nationale-Nederlanden en Aegon, bedraagt nu _ 581 (536) mln.

 

Reageer op dit artikel