nieuws

Pensioen weer succesnummer bij Delta Lloyd

Archief

Delta Lloyd heeft het premie-inkomen in ons land in het eerste halfjaar met 31% weten te vergroten, vooral dankzij een sterke toename van de levenproductie. Grote pensioencontracten waren net als vorig jaar de belangrijkste groeifactor.

Pensioen weer succesnummer bij Delta Lloyd

Aan nieuwe levenpremies kwam € 238 (151) mln binnen (+57%), vooral door koopsommen uit grote pensioencontracten met onder meer Gamma en KPMG. "Bovendien is de pijplijn met contracten goed gevuld", blikt Delta Lloyd vooruit. Overigens is de marge op de productie sterk gedaald: van 1,6% naar 0,5%. De embedded value van de groepsbrede levenactiviteiten is eveneens afgenomen: tot € 4,8 (6,3) mld. Het schadebedrijf wist de brutopremies met 10% te verhogen tot € 790 (718) mln. "De new business bedraagt € 100 mln, door afspraken met CZ en diverse nieuwe producten." De totale premieomzet in ons land is 31% gegroeid tot € 4,0 (3,0) mld, terwijl het brutoresultaat door hogere rente en lagere beleggingsopbrengsten is gezakt naar € 176 (465) mln.

Reageer op dit artikel