nieuws

Ook feitenonderzoek AFM noemt niet alle namen en rugnummers

Archief

De AFM gaat voor minister Bos (Financiën) het feitenonderzoek naar beleggingsverzekeringen voortzetten. Dat moet in oktober een rapportage opleveren; tegen de wens van de Tweede Kamer in zal die echter gegevens bevatten over een beperkt aantal producten.

 

Bos heeft onderzoeksinstituut IFO definitief de wacht aangezet na herhaalde vertragingen in de oplevering van het onderzoeksrapport. Overigens stelt IFO zelf de opdracht te hebben teruggegeven: "Op grond van aanhoudende inbreuken op goed opdrachtgeverschap, hebben wij de minister laten weten niet met het ministerie als opdrachtgever het onderzoek zelfstandig te willen afronden. Wij zijn daarom content dat de AFM de regie van het onderzoek naar de beleggingverzekeringen overneemt."

 

  &nbspOverigens ligt het IFO nog wel dwars: het wil de onderzoeksgegevens (nog) niet aan de AFM overdragen. "Het ministerie weigert de werkzaamheden te betalen die wij hebben verricht vanaf medio maart 2008 – het moment van aanvang van het onderzoek naar de productkenmerken. Wij eisen betaling van onze werkzaamheden alvorens wij de resultaten van die werkzaamheden aan de AFM overdragen." Om die reden wordt ook de correspondentie tussen Financiën en het IFO niet openbaar gemaakt.

 

Medewerking

Aan Financiën hebben alle verzekeraars inmiddels schriftelijk volledige medewerking toegezegd. Omdat de AFM het onderzoek uitvoert buiten haar toezichtstaak om, kan zij zelf verzekeraars niet tot medewerking dwingen. Vervallen is overigens het gedeelte waarin de informatievoorziening door verzekeraars over beleggingspolissen onder de loep wordt genomen.

 

  &nbspHet rapport, dat in oktober klaar moet zijn, bevat een algemene marktbeschrijving, een productanalyse en de relevante kenmerken van vijftig met naam genoemde producten. Daarmee wordt opnieuw niet voldaan aan de eerdere doelstelling dat elke polishouder naar aanleiding van het rapport inzicht in zijn persoonlijke situatie moet kunnen krijgen. "Dat is praktisch gezien onmogelijk", vindt Bos nu. Hij houdt nog wel de mogelijkheid open dat een uitgebreidere lijst van producten wordt samengesteld; die zou dan in december beschikbaar moeten komen.

 

Reageer op dit artikel