nieuws

NVA en NBVA: verbetering advieskwaliteit kost tijd

Archief

De NVA en de NBVA zien in het rapport van toezichthouder AFM over de advisering over beleggingspolissen aanknopingspunten voor verdere verbetering. Daartoe zullen beide verenigingen voor de leden bijeenkomsten organiseren die moeten bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van het advies.

NVA en NBVA wijzen erop dat het onderzoek is uitgevoerd vlak na de invoering van de nieuwe regels voor advies over complexe producten, "een periode waarin marktpartijen nog volop met de implementatie van nieuwe regels bezig waren". Volgens beide organisaties heeft de AFM wel een stijgende lijn in de kwaliteit van het advies geconstateerd. "Dat bevestigt ons standpunt dat er tijd nodig is om tot kwaliteitsverbetering te komen." Wel vinden de koepels dat het niet correct volgen van de adviesprocedure niet automatisch hoeft te leiden tot een verkeerd advies.

Reageer op dit artikel