nieuws

Nieuwe cao voor medewerkers ING

Archief

ING heeft met de vakorganisaties een principeakkoord gesloten over een nieuwe ondernemings-cao voor de periode juli 2008 tot en met maart 2010. In de komende anderhalf jaar wordt het loon met in totaal 7% verhoogd.

Nieuwe cao voor medewerkers ING

De circa 30.000 ING-medewerkers in ons land krijgen in september een loonsverhoging van 3%, vervolgens eveneens 3% per september 2009 en 1% per januari 2010. De eerstvolgende loonsverhoging is niet eerder dan 1 juli 2010.
ING, de vakorganisaties en de centrale ondernemingsraad zijn een nieuw beloningsbeleid overeengekomen dat per 1 januari 2009 in werking treedt. Het nieuwe beleid koppelt sterker dan tot nu toe de beloning aan individuele prestaties en aan de prestaties van ING Groep. Verder krijgen leidinggevenden en medewerkers meer ruimte om afspraken te maken over werktijden, werkroosters en werkplek.

Reageer op dit artikel