nieuws

Movir discrimineert niet bij zwangerschap

Archief

Movir mag voor zijn zwangerschapsregeling andere voorwaarden hanteren dan voor zijn arbeidsongeschiktheidsdekking, aangezien het een aparte, van de dekking voor arbeidsongeschiktheid te onderscheiden dienst is. Dat heeft de Hoge Raad afgelopen vrijdag geoordeeld.

Movir discrimineert niet bij zwangerschap

"De Algemene wet gelijke behandeling noch de Richtlijn 2004/113/EG brengt mee dat zwangerschap en bevalling bij de uitvoering van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering in hun algemeenheid op één lijn gesteld moeten worden met (arbeidsongeschiktheid als gevolg van) ziekte. Uit deze regelingen kan niet afgeleid worden dat een particuliere verzekeringsmaatschappij als Movir op grond van een aov een zwangerschapsuitkering dient te verstrekken (…)", aldus de Hoge Raad. Movir is blij met de uitspraak. "Dit schept duidelijkheid voor zowel verzekerden als verzekeraar." De volledige uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl onder LJN: BD1850.

Reageer op dit artikel