nieuws

Meer verlies voor PNO Ziektekosten

Archief

Het resultaat van PNO Ziektekosten, de ziektekostenverzekeraar voor de mediasector, is afgelopen jaar verder in het rood terechtgekomen.

 

De directie meldt in het jaarverslag dat het "nog onzeker is hoe op het jaar 2007 moet worden teruggekeken". Het resultaat is met _ 1 mln verslechterd tot _ -1,6 (- 0,6) mln. "Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt doordat wij een voorziening hebben getroffen van circa _ 1,4 mln voor het verwachte negatieve resultaat op de basisverzekering in 2008. De belangrijkste onzekerheden betreffen de hoogte van de kosten van het ziekenhuis- en medisch-specialistische hulp en de hoogte van de bijdrage uit het landelijk risicovereveningsfonds", aldus het bestuur van PNO Ziektekosten. "Beide posten komen pas geruime tijd na afloop van het boekjaar definitief vast te staan. Het gepresenteerde resultaat over 2007 is derhalve met de nodige onzekerheden omgeven."

 

Cijfers

Het technisch resultaat kwam uit op _ – 1,55 (-0,83) mln. De brutopremieomzet van PNO nam vorig jaar toe van _ 41,8 mln naar _ 44,5 mln, waarvan voor eigen rekening _ 42,8 (39,4) mln. De schade kwam neer op 96% (94%) van de premies. Het eigen vermogen daalde naar _ 12,1 (13,8) mln.

 

  &nbspPNO Ziektekosten heeft 196 collectieve contracten in de boeken en een kleine 23.000 verzekerden.

 

Reageer op dit artikel