nieuws

Meer premie, lager resultaat inkomensverzekering

Archief

Het premie-inkomen uit inkomensverzekeringen is in 2007 met bijna 5 procent gestegen tot 3,9 miljard euro. Volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek is dit vooral het gevolg van de komst van de WIA, die sinds 1 januari 2006 de WAO vervangt.

De WIA-gerelateerde producten leveren echter voorlopig negatieve resultaten op. In 2006 was dat -17% en in het afgelopen jaar -20%. "Dit wordt vooral veroorzaakt door de hoge voorzieningen voor verwachte schade die vanaf 2008 zou worden uitgekeerd en door de sterke concurrentie binnen de WIA-markt, die tot lage premies heeft geleid", aldus het Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2007. Het resultaat voor de gehele branche van inkomensverzekeringen, dus inclusief aov's, is vorig jaar licht teruggelopen. Na rente en na herverzekering bedroeg het nettoresultaat (in procenten van de verdiende premie) 39% tegen 41% in 2006.    

Reageer op dit artikel