nieuws

Meer premie en beter resultaat aansprakelijkheid

Archief

Het totale premie-inkomen uit aansprakelijkheidsverzekeringen is vorig jaar gestegen tot € 1.230 (1.162) mln. Het resultaat na intrest, in procenten van de verdiende premie, kwam uit op 22 (15)%, blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars.

De premies uit aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven stegen vorig jaar tot € 799 (751) mln, de particuliere polissen waren goed voor € 325 (314) mln aan premies. De bruto geleden schade steeg bij de avb naar € 410 (398)  mln. Bij de avp trad een daling op tot € 168 (190) mln, het laagste schadecijfer in de afgelopen vijf jaar.

Reageer op dit artikel