nieuws

Kleinere groei bij SRK-maatschappijen

Archief

Bij de met uitvoerder SRK samenwerkende verzekeraars lag het groeitempo in de rechtsbijstandverzekering vorig jaar gemiddeld wat lager dan het totale marktcijfer. De dertien betrokken verzekeraars waren in 2007 goed voor een premie-inkomen van  € 84,6 (81,3) mln. Dat is een groei van iets boven de 4%, terwijl de markt 7% groeide.

Kleinere groei bij SRK-maatschappijen

SRK werd in 2007 geconfronteerd met twee opzeggingen, beide als gevolg van ontwikkelingen binnen de betrokken concerns. Het ging om het afhaken van Proteq (SNS Reaal) per 1 januari 2008 en van Fortis ASR (Fortis) per 1 januari 2009. "Beide leden hebben aangegeven dat de operationele performance van SRK Rechtsbijstand geen enkele rol heeft gespeeld bij hun besluit het lidmaatschap te beëindigen", aldus het jaarverslag van SRK over 2007.
 
Gerelateerd artikel: Voor € 600 mln aan premies rechtsbijstand

Reageer op dit artikel