nieuws

Kamer wil historische waardeoverzichten zien

Archief

Verzekeraars moeten houders van een beleggingspolis hoogstwaarschijnlijk een waardeoverzicht gaan sturen met daarop de historie van rendementen en ingehouden premies en kosten. Dat is de voornaamste uitkomst van hernieuwd overleg over dit onderwerp in de Tweede Kamer.

Kamer wil historische waardeoverzichten zien

Minister Bos van Financiën zal deze wens volgende week bespreken met het bestuur van het Verbond van Verzekeraars. De koepelorganisatie uit alvast zorgen over de administratieve lasten die de uitvoering met zich mee zal brengen. "Staat dat nog in verhouding tot de helderheid die consumenten hiermee kan worden verschaft?"
Het parlement ging verder akkoord met uitvoering van het feitenonderzoek naar beleggingsverzekeringen door toezichthouder AFM in plaats van door onderzoeksburau IFO. De AFM komt in oktober met een rapport over de vijftig meest gesloten van de in totaal twaalfhonderd producten.

Reageer op dit artikel